Jorina & Barbados kitten

Morani      Kater     blue solid           FREI

Zakko     Kater     blue white           FREI

Shavari      Kater       blue

Shavari     Kater          blue white         FREI

unten links